Gamification

Hvordan får jeg skabt den bedste forudsætning, for mine elevers faglige arbejde? Hvordan kan jeg lave en ramme der gør at de husker det bedre?
Ved at lave elevernes faglige mål som en leg.

Definition
Gamification er en metode, hvor man laver et lærings eller kompetencemål, om til en leg eller et spil. På denne side kommer der flere bud på, hvordan man nemmere kan gribe begrebet an.
I tiderne hvor der bla. har været nedlukninger og restriktioner, der muligvis hæmmer ens hverdag, har jeg oplevet at mange mister motivationen til det arbejde eller de mål som man sætter sig for. Jeg har derfor udviklet en arbejdsmodel, med punkter jeg har fundet relevante i mit arbejde med gamificering af læring og udviklingprocesser. I løbet af den kommende tid, vil jeg uddybe mange af punkterne i modellen. Man kan endelig skrive hvis man vil høre mere.

Da jeg har brugt forskellige redigeringsprogrammer i opstarten af dette site, er farverne og skrifttyperne dog forskellige. Det vil blive rettet til med tiden.

“Let the games begin” 🤓📲🏅

Realisering del 2 – Badges

Som underviser vurderer du bedst, hvad der skal til at få de fire forskellige badges for netop din klasse.

Realisering del 3 – Boss Battles

Jeg har selv prøvet denne metode af med en håndfuld opgaver, og oplevede elever ned i 2. klasses matematik være fastholdt i arbejdet i op til 40 minutter.

Brugbare hjemmesider

I det følgende afsnit vil jeg kort beskrive andre hjemmesider, jeg har bemærket, der kan være brugbare for at skabe alternative tilgange til læring.

Under opbyggelse. 🙂